5KM
10KM
25KM
42KM

Sơ đồ đường chạy

CỰ LY 5KM
LỘ TRÌNH: Quãng trường 6/1 (Xuất phát) - Lê Duẩn - Nguyễn Tất Thành - Đường 759 - Hoàng Lệ Kha - Võ Văn Kiệt - Nguyễn Tất Thành - Lê Duẩn - Quãng trường 6/1 (Về đích)
GIỜ XUẤT PHÁT: 6H
THỜI GIAN GIỚI HẠN: 1 giờ 30 phút

Giải thưởng


Sơ đồ đường chạy

CỰ LY 10KM
LỘ TRÌNH: Quãng trường 6/1 (Xuất phát) - Lê Duẩn - Nguyễn Tất Thành - Độc Lập - Lê Trọng Tấn - Sơn Long Field - Nguyễn Tất Thành - Lê Duẩn - Quãng trường 6/1 (Về đích)
GIỜ XUẤT PHÁT: 5H30
THỜI GIAN GIỚI HẠN: 2 giờ 30 phút

Giải thưởng


Sơ đồ đường chạy

CỰ LY 25KM
LỘ TRÌNH: Quãng trường 6/1 (Xuất phát) - Lê Duẩn - Nguyễn Tất Thành - Trần Hưng Đạo - Sáu Tháng Một - DT741 - Cổng chào xã Đức Hạnh - Thuỷ Điện Thác Mơ - Cổng chào xã Đức Hạnh - DT741 - Cầu Thác Mẹ - Nguyễn Tất Thành - Đường vòng quanh chân núi Bà Rá - Nguyễn Tất Thành - Lê Duẩn - Quãng trường 6/1 (Về đích)
GIỜ XUẤT PHÁT: 5H
THỜI GIAN GIỚI HẠN: 5 giờ

Giải thưởng


Sơ đồ đường chạy

CỰ LY 42KM
LỘ TRÌNH: Quãng trường 6/1 (Xuất phát) - Lê Duẩn - Nguyễn Tất Thành - Trần Hưng Đạo - Sáu Tháng Một - DT741 - Cổng chào xã Đức Hạnh - Thuỷ Điện Thác Mơ - Cổng chào xã Đức Hạnh - DT741 - Đập nước Suối Đá - Cầu Thác Mẹ - Nguyễn Tất Thành - Đường vòng quanh chân núi Bà Rá - Nguyễn Tất Thành - Lê Duẩn - Quãng trường 6/1 (Về đích)
GIỜ XUẤT PHÁT: 4H
THỜI GIAN GIỚI HẠN: 7 giờ 

Giải thưởng